top of page

Halid

הלידי הכסף הוא החומר המאפשר את הטבעת הדימוי בצילום.

 

בתהליך כימי של הוספת תמיסות שונות הפכתי את הלידי הכסף ממצבם הנוזלי למוצק וגבישי,

ויצרתי חומר בפני עצמו המאפשר למעשה לפסל את הצילום ולייצר טרנספורמציה של המדיום.

כך שלראשונה ניתן לחוש את חומריות הצילום ולהציגו בתלת מימד.

 

מכיוון שמהותם של הלידי הכסף היא רגישות לאור, העבודה מוצגת תחת זכוכית חשמלית אלקרטוכרומית אשר מתבהרת ומתכהה ובכך משמשת כמעין מסכת חמצן המאפשרת חיים קיומיים להלידים.

INSTALLATION VIEW

bottom of page